Polska ilustracja z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej

"Polska Ilustracja z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej", to projekt obejmujący wystawę z wydawnictwem.
Na wystawie zaprezentowane będą najcenniejsze i najbardziej reprezentatywne ilustracje z naszej kolekcji tworzonej przez prawie 50 lat.
Znajdzie się starannie dobrany wybór ilustracji, takich autorów m.in. jak : A.Boratyński, B.Butenko, S.Eidrigevičius, J.Flisak, E.Gaudasińska, Zb.Kołaczek, W. Majchrzak, F.Maśluszczak, K.Michałowska, K.Mikulski, E.i M.Murawscy, P.Rychel, Zb.Rychlicki, O.Siemaszko, Wi.B.Orlińscy, J.Stanny, A.Stylo-Ginter, A.Strumiłło, J.Wilkoń Z. Witwicki, M.Wosik, ukazujących talent i kreatywność polskich artystów działających w tej dziedzinie sztuki.
Od ilustracji do książek dla dzieci, do tematów dla dorosłego odbiorcy.
Wystawa, jak i katalog będzie zgłębiać różne gatunki i style polskiej ilustracji. Towarzyszący katalog wzmocni wrażenia oraz pozwoli zwiedzającym zabrać do domu fragment wystawy.
Zawierający 150 ilustracji, 64 autorów katalog posłuży jako wizualna skarbnica, dając czytelnikom wgląd w świat polskiej ilustracji oraz bogatą kolekcję jaką posiada Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska.
Wydawnictwo obok wartości artystycznej pełnić będzie również rolę poznawczą i edukacyjną. W celu poszerzenia zasięgu i dotarcia do większego grona odbiorców nasz projekt umieszczony został w Internecie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Logo MInisterstwa Kultury
Maria Uszacka-Godlewska, ilutsracja Przepraszam smoku

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
ul. Staszica 27, 22-400 Zamość
tel. 84 638 57 82, tel./fax 84 639 26 88, biuro@bwazamosc.pl

Logo BWA - Galerii Zamojskiej

Polska Ilustracja z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej